en | de | sk

Profile | Corporate purpose | Filozofia | Goal | Full-service A-Z


CIEĽ

Vďaka spoznaniu Vašich potrieb v danej oblasti, Vám FAVEO umožní prostredníctvom nadštandardných služieb cestovného ruchu nadviazať, upevniť a rozšíriť vzťahy medzi Vašou spoločnosťou a cieľovou skupinou, zákazníkmi, obchodnými partnermi, zamestnancami. Našim cieľom je zvyšovať svoju úroveň a naďalej prekonávať Vaše očakávania.