en | de | sk

Profil | Skúsenosti | Filozofia | Cieľ | A - Z


PROFIL

FAVEO je profesionálnou a úzko špecializovanou cestovnou agentúrou zameranou na poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu a kongresový cestovný ruch vrátane pracovných ciest a motivačných aktivít pre zamestnancov. Sme špecializovaná komunikačná a marketingová agentúra , zameraná na vyhľadávanie a sprostredkovanie najvhodnejších príležitostí na nadviazanie obchodných vzťahov a motivačných programov pre Vašich zamestnancov, klientov či obchodných partnerov. 

Zabezpečujeme organizáciu a realizáciu účasti na kongresoch, konferenciách, odborných podujatiach, výstavách a veľtrhoch. Realizujeme pracovné a obchodné cesty či stretnutia, rozličné tzv. „tailor made“ incentívne a motivačné podujatia, teambuildingové aktivity, eventy a iné špecifické podujatia.

Náš tím sa v minulosti podieľal na organizácii firemných podujatí pre renomované slovenské či zahraničné spoločnosti. Filozofiou FAVEO je kvalitný servis, dlhotrvajúce vzťahy s našimi obchodnými partnermi, kreativita, spoľahlivosť, prekonávanie očakávaní a tak zabezpečenie dokonalej spolupráce.

FAVEO je členom medzinárodného profesného združenia CIMPA, ktoré nás zaväzuje k dodržiavaniu profesionálneho správania a etiky. Zároveň sme členom Zväzu obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.