en | de | sk

Congress | Client congress | Fairs & Events | Business Travels | Incentives | Incomings | Special offer |Flugticket                Rent-a-car|Online Hotel


NAŠE SLUŽBY

FAVEO Vám prostredníctvom poskytovania komplexných služieb kongresového a motivačného cestovného ruchu, obchodných a služobných ciest či event marketingu na najvyššej kvalitatívnej úrovni so zreteľom na spokojnosť a efektivitu, umožňuje nadviazať, upevniť či rozšíriť vzťahy medzi Vašou spoločnosťou a cieľovou skupinou, zákazníkmi, obchodnými partnermi a zamestnancami. Organizujeme a realizujeme za Vás a pre Vás účasť na kongresoch, konferenciách, seminároch, workshopoch a ostatných odborných podujatiach či pracovných stretnutiach. Zrealizujeme Vám výnimočné a na mieru tzv. „tailor made“ vypracované incentívne a motivačné podujatia, teambuildingové akcie, eventy či iné špecifické podujatia. 

Zabezpečujeme služobné cesty pre jednotlivcov aj kolektívy. Vypracujeme Vám najefektívnejšie možnosti organizácie a manažmentu služobných ciest, vrátane možností úspor a tvorby štatistík a reportov. Zostavíme program Vášho stretnutia s obchodným partnerom. Zabezpečíme všetky cestovné a pobytové formality, či spoločenský program a tak kompletnú organizáciu celého Vašho podujatia. 

Doprajte si čas, kým my budeme pracovať pre Vás!

Záleží nám na Vás!